ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (Ε.Σ.Ε.Ν.)

 

Μέλη της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής το 2004 (χρονιά της Ολυμπιάδας και του Εθελοντισμού) ίδρυσαν το Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Ναυαγοσωστών (Ε.Σ.Ε.Ν), έναν μη κερδοσκοπικό Οργανισμό που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στόχος του Ε.Σ.Ε.Ν είναι η Εθελοντική Ναυαγοσωστική κάλυψη Αγώνων/Εκδηλώσεων όπου δεν υπάρχουν Επαγγελματίες Ναυαγοσώστες καθώς και η οργάνωση μιας Πανελλήνιας Εκστρατείας Ενημέρωσης πάνω σε θέματα Ναυαγοσωστικής και Πρώτων Βοηθειών.

Συγκεκριμένα το Ε.Σ.Ε.Ν έχει διοργανώσει-συμμετάσχει σε:


Εκστρατείες ενημέρωσης σε θέματα Πρώτων Βοηθειών

Εκστρατείες ενημέρωσης για Ασφαλή Κολύμβηση

Διοργάνωση Διαλέξεων σε Σχολεία, Συλλόγους, Σωματεία

Συγκρότηση ομάδων Διάσωσης

Διοργάνωση καθαρισμού παραλιών

Ναυαγοσωστική κάλυψη αγώνων & διοργανώσεων

 

Βυζαντίου 39, Ανω Γλυφάδα ΤΚ 16562
Τηλ: 210 4283096