ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝΣε ευθυγράμμιση με τις Αρχές και τις Αξίες της Προσκοπικής Κίνησης, που προάγουν τη ζωή στο ύπαιθρο και το σεβασμό στη φύση, τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, διδάσκονται με λόγια και έργα, να λειτουργούν και να δρουν με αυξημένη ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον και τη φύση. Έχοντας πίστη και ελπίδα για το αύριο, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας, μαζί με τα παιδιά και τους νέους, δημιουργώντας ευκαιρίες και προοπτικές συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της ανάληψης και υιοθέτησης «εναλλακτικών» πρακτικών και μεθόδων σε σχέση με το περιβάλλον και την καθημερινή ζωή.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) είναι Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου, έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σκοπό έχει την παροχή εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα με την εφαρμογή του προσκοπικού συστήματος, το οποίο συνίσταται στην διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και την προσφορά φυσικής αγωγής κυρίως με την ομαδική δράση, τη ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι, μέσα στο πλαίσιο διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης της νεολαίας που ορίζονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους. Αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη και προσκοπικές οικογένειες σε όλη την επικράτεια.

Το Σ.Ε.Π. που ιδρύθηκε το 1910 από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη, συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στο γίγνεσθαι της κοινωνίας. Είναι μια σύγχρονη κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που  ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις των σύγχρονων καιρών, με αντικείμενο την ενεργό συμμετοχή στην παροχή υπηρεσιών και ανάληψης πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.