ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν βοήθεια με μοναδικό κριτήριο την ανάγκη, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια, ενώ χρησιμοποιούν τη μαρτυρία ως μέσο για να επιφέρουν αλλαγές στη ζωή των πληθυσμών που υποστηρίζουν.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές οργανώσεις στον κόσμο με περίπου 400 προγράμματα σε περισσότερες από 65 χώρες. Ιδρύθηκαν το 1971 στην Γαλλία και σήμερα διαθέτουν τμήματα σε 19 χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.

Από την ίδρυσή του το 1990, το Ελληνικό Τμήμα έχει συνδράμει στην υλοποίηση προγραμμάτων εντός και εκτός της Ελλάδας, μέσω τεχνικής υποστήριξης, ανεύρεσης οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και έχει συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας σε θέματα ιατρικής ηθικής, διακρίσεων, πρόσβασης στην υγεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, www.msf.org