ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

 

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) είναι ένα Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της επαγγελματικής επανένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Έχει ως βασική φιλοσοφία τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και κύριος σκοπός της είναι η ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτή τη στιγμή η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. έχει περίπου 60 εργαζόμενους και περισσότερους από 20 εθελοντές, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στους περίπου 450 ωφελούμενους των παρακάτω τριών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης:

Το Οικοτροφείο «Αθηνά» λειτουργεί σε 24ωρη βάση από τον Ιούνιο του 2004 στην περιοχή του Κορυδαλλού και φιλοξενεί 15 χρόνιους ασθενείς με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, παρέχοντάς τους φιλοξενία, φροντίδα ψυχικής υγείας και δράσεις αποκατάστασης και επανένταξης. Το Οικοτροφείο στοχεύει στην προώθηση του εναλλακτικού μοντέλου επανένταξης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στενών σχέσεων με την Κοινότητα, στην ενίσχυση της ατομικότητας και της αυτονομίας των ενοίκων του και στην ανάπτυξη γνωστικών, ψυχοκοινωνικών και παραγωγικών δεξιοτήτων καθώς και δεσμών επικοινωνίας με το συγγενικό και φιλικό τους περιβάλλον, πάντα με γνώμονα την ισότιμη συμμετοχή και ένταξη όλων και με προτεραιότητα τα θέλω και τις ανάγκες τους.

Το Κέντρο Ημέρας …στο κέντρο της πόλης είναι μια ανοιχτή και πολυδιάστατη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης πολλαπλών δράσεων. Με επίκεντρο τον εξυπηρετούμενο δίνεται έμφαση στις δικές του ανάγκες: υποστήριξη, ενδυνάμωση, συνεργασία, εκπαίδευση, συνδημιουργία. Το Κέντρο υποστηρίζει περίπου 150 ενήλικα άτομα και τις οικογένειές τους, μέσα από κλασικούς και εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας και υποστήριξης, και συνεργάζεται με φορείς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και της Κοινότητας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας για τα μέλη του. Στο Κέντρο Ημέρας… στο κέντρο της πόλης συνδυάζονται αρμονικά κλασικοί και εναλλακτικοί τρόποι θεραπείας:

το Ημερήσιο Πρόγραμμα, που οργανώνει την καθημερινότητα των μελών (ανάπτυξη δεξιοτήτων, ομάδες υποστήριξης, εργοθεραπεία, εκπαίδευση, άθληση και ψυχαγωγία)

το Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Κοινοτικής και Μετανοσοκομειακής Φροντίδας μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας

η Λέσχη Δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κοινωνικών επαφών και

Το Ανοιχτό Καφενείο, Εβδομαδιαίες Ομάδες, Εκδηλώσεις και Δανειστική Βιβλιοθήκη


Στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας - «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» (Ε.Κ.Η. - «Κ.Κ.Δ.») αξιοποιούνται η τέχνη, ο πολιτισμός και η απασχόληση για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ατόμων με ψυχική νόσο. Η φιλοσοφία του Κέντρου εστιάζει στις βασικές αρχές «μένω ενεργός», «συμμετέχω», «μαθαίνω – αναπτύσσω – αποκτώ νέες δεξιότητες», «δημιουργώ – εκφράζομαι», «διασκεδάζω – χαλαρώνω» και «αυτονομούμαι και εργάζομαι» του μοντέλου ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Recovery – Ανάκαμψη. Το Ε.Κ.Η. - «Κ.Κ.Δ.» εξυπηρετεί περίπου 300 άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας κάθε μήνα και έχει δύο πόλους δράσης: το Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης (Γ.Ε.Δ.Ε.) και το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης (ΥΠ.ΑΠ.).

το Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης (Γ.Ε.Δ.Ε.) πραγματώνει μία πολύ πρωτοποριακή ιδέα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας. Αποτελεί το μεγαλύτερο Κέντρο πανελλαδικά που με όχημα την Τέχνη και τον Πολιτισμό, στοχεύει στην ενδυνάμωση, στην κοινωνική επανένταξη και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων αυτοέκφρασης και δημιουργίας με τη δημιουργία αποκαταστασιακών και εναλλακτικών ομάδων στο δικό του μικρό θέατρο. Μάλιστα, κατά τη χειμερινή περίοδο 2015 – 2016 λειτούργησαν 48 ομάδες και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 24 ομάδες ποικίλων δραστηριοτήτων. Με τη βοήθεια επαγγελματιών ψυχικής υγείας και πλήθους εθελοντών από την καλλιτεχνική και την ευρύτερη κοινότητα πραγματοποιούνται καλλιτεχνικές βραδιές, παραστάσεις, εναλλακτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πλήθος δράσεων ευαισθητοποίησης στην κοινότητα.

το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης & της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΥΠ.ΑΠ.) υποστηρίζει ενήλικες με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες σε θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στο δικαίωμα και στη δυνατότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι για εργασία και στη βαθιά πίστη ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες μπορούν μέσα από την εξατομικευμένη και διαρκή υποστήριξη να βρουν και κυρίως να διατηρήσουν μια θέση εργασίας που τους ταιριάζει, είτε στην ελεύθερη, είτε στην προστατευμένη αγορά εργασίας.

Εκτός από τις παραπάνω μόνιμες δομές, η ΠΕΨΑΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα και συμπράξεις (χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας κλπ), σε σχέση με την ψυχική υγεία και την επαγγελματική επανένταξη διαφόρων πιο εξειδικευμένων πληθυσμιακών ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη Γραμμή των Οριζόντων», στο πλαίσιο των προγραμμάτων Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΤοπΕΚΟ): Υποστήριξη Μεταναστών, Προσφύγων, Αιτούντων Άσυλο, ΑμΕΑ, Άτομα στο όριο της Φτώχειας

Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων: Υποστήριξη άνω των 1200 ανέργων

Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας «Γέφυρες Απασχόλησης»

Περισσότερα για εμάς μπορείτε να βρείτε στο site μας www.pepsaee.gr όπως και στις σελίδες μας στο Facebook ΠΕΨΑΕΕ και Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας - «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.