ΔΩΣΕ ΖΩΗ

Ο πανελλαδικός σύλλογος Αρωγής Παιδιών με Αναπηρία «ΔΩΣΕ ΖΩΗ», ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Δεκέμβριο του 2016.

 

Ο σκοπός του συλλόγου είναι η πολυεπίπεδη υποστήριξη παιδιών με αναπηρία και του οικείου περιβάλλοντός τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι η στήριξη των παιδιών βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης τους καθώς και η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων που σκοπό έχουν την κοινωνικοποίηση τους. Στηρίζουμε με ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες τις οικογένειες των παιδιών ώστε να μπορούν να  αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους όπως διαχείριση του στίγματος και της διαφορετικότητας. Υποστηρίζουμε ειδικά νηπιαγωγεία και σχολεία, ορφανοτροφεία  καλύπτοντας βασικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργίας τους και οργανώνουμε εκδηλώσεις ψυχαγωγίας εντός των σχολείων.

 

Οργανώνουμε ομιλίες, σεμινάρια ενημέρωσης του κοινού με σκοπό να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του σε θέματα που αφορούν την αναπηρία. Επίσης έχουν σχεδιαστεί ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα που σκοπό έχουν την στήριξη της οικογένειας. Οι δράσεις γίνονται πανελλαδικά. Η ομάδα στόχου είναι τα παιδιά με αναπηρία και το οικείο περιβάλλον αλλά και το ευρύτερο κοινό με σκοπό την συμμετοχή του και την ενεργή του δράση στη στήριξη των παιδιών με αναπηρία. Τα παιδιά με αναπηρία έρχονται αντιμέτωπα με διάφορες μορφές αποκλεισμού και επηρεάζονται από αυτές σε διάφορα επίπεδα, βάσει του είδους της αναπηρίας που έχουν, του τόπου διαμονής τους, του πολιτισμού και της κοινωνικής τάξης που ανήκουν. Με τα προγράμματα μας και τις δράσεις μας ευελπιστούμε να συμβάλουμε στην κοινωνική ενσωμάτωση τους και να γίνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας.