ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ


Τι σημαίνει Soroptimist;
Το όνομα Soroptimist δημιουργήθηκε από το λατινικό ουσιαστικό Soror που σημαίνει αδελφή, και το optima που σημαίνει καλύτερα. Το Soroptimist ερμηνεύεται ως «το καλύτερο για τις γυναίκες».

Ποιες είμαστε;
Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός ιδρύθηκε το 1921. Είναι ένα παγκόσμιο εθελοντικό κίνημα με δίκτυο περισσότερων από 75.000 Ομίλων διάσπαρτο σε 122 χώρες. Υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων σε έξι Κέντρα του ΟΗΕ, όπου οι εκπρόσωποί μας στα Ηνωμένα Έθνη εξασφαλίζουν την ακρόαση των γυναικών και των κοριτσιών. Το μέλημα των μελών του είναι να εργαστούν εθελοντικά σε προγράμματα που βοηθούν τις γυναίκες και τα κορίτσια, να αναπτύξουν το ατομικό και συλλογικό δυναμικό τους, να συνειδητοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους και να έχουν ίση φωνή στις κοινότητες τους, παγκοσμίως.
Κάθε Σοροπτιμιστικός Όμιλος ανήκει σε μία από τις τέσσερις Ομοσπονδίες του Διεθνούς Σοροπτιμισμού i)της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, ii) της Ευρώπης, iii) της Αμερικής και iv) του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού.
Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος (ΣΕΕ) με 500 περίπου μέλη και 28 Ομίλους ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SIE), τη μεγαλύτερη Ομοσπονδία του Διεθνούς Σοροπτιμισμού που περιλαμβάνει 61 χώρες. 41 χώρες στην Ευρώπη, 12 στην Αφρική, 6 στην Μέση Ανατολή και Β. Αφρική, 2 χώρες στην Καραϊβική. Η SIE έχει περίπου 34000 μέλη σε 1250 Ομίλους.
Οι Ελληνικοί Σοροπτιμιστικοί Όμιλοι εργάζονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για να εκπαιδεύσουν, να ενισχύσουν και να δώσουν τη δυνατότητα σε γυναίκες και κορίτσια για μια καλύτερη ζωή.

Ποιο είναι το Όραμα μας (Vision)
Οι γυναίκες και τα κορίτσια να αναπτύξουν τις ατομικές και συλλογικές τους δυνατότητες, να πετύχουν αυτό που μπορούν, να συνειδητοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους και να έχουν ίση φωνή στη δημιουργία ισχυρών, ειρηνικών κοινοτήτων σε όλο
τον κόσμο.


Ποια είναι η Αποστολή μας (Mission)
Οι Σοροπτιμίστριες μετασχηματίζουν τη ζωή και το καθεστώς των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης, της χειραφέτησης και της δημιουργίας ευκαιριών για ανάπτυξη .
Ποιες είναι οι Αρχές μας Οι αρχές του Σορoπτιμισμού είναι
 Τα υψηλά ηθικά πρότυπα.
 Η βελτίωση της θέσης των γυναικών και η προώθησή τους σε ανώτερες θέσεις.
 Ανθρώπινα δικαιώματα για όλους.
 Ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη
 Η προστασία του περιβάλλοντος
 Η πρόοδος της διεθνούς κατανόησης, της καλής θέλησης και της ειρήνης.

Από την ίδρυση του πρώτου συλλόγου Σοροπτιμιστικού Ομίλου στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας το 1921, μέχρι σήμερα, όπου πάνω από 3.000 Όμιλοι ευδοκιμούν σε όλο τον κόσμο με περίπου 75.000 μέλη, οι Σοροπτιμίστριες συνεχίζουν να προσπαθούν να επιτύχουν «το καλύτερο για τις γυναίκες» σε κάθε σφαίρα της ζωής τους .