ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ

Το «Φωτεινό Αστέρι» είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση δομημένη στα πλαίσια που αναγνωρίζει ο νόμος σχετικά με της Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, **πλήρως οργανωμένη και λειτουργική από την εθελοντική ομάδα που το απαρτίζει
αδιάλειπτα από το 2012 έως και σήμερα. **Κύριος καταστατικός του σκοπός είναι η παροχή έμπρακτης υλικής και ψυχικής βοήθειας σε παιδιά μέχρι δέκα οκτώ ετών και στις οικογένειες τους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. **Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 1300 οικογένειες μεταξύ των οποίων περίπου 100 που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και τα οποία χρειάζονται ειδική σίτιση και αγωγή.

Όραμα και σκοπός μας είναι η καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας που συντελείται σε πολλούς συνανθρώπους μας και η παροχή ευκαιριών στα παιδιά που αποτελούν το οξυγόνο και το μέλλον της κοινωνίας μας. Οργανώνουμε ειδικά τμήματα επιμόρφωσης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ομάδες μελέτης, υποστήριξης οικογενειών με παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ατομικές συνεδρίες με γονείς ή και παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη να μιλήσουν σε κάποιον γι’ αυτά που τους συμβαίνουν στη ζωή τους κ.α.