Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ή η ICSD, η αστική κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε στα Ιωάννινα το 2011 με γραφεία στα Ιωάννινα και στην Αθήνα, στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ICSD υποστηρίζει έργα που σχετίζονται με την:

  • Επιχειρηματικότητα της οικονομίας, τον περιφερειακό σχεδιασμό, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

&

  • Υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Και υλοποιεί το έργο της μέσω δράσεων:

  • Συμβουλευτικής: H ICSD παρέχει τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, ιδρύματα, οργανισμούς και νέους επιχειρηματίες σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
  • Erasmus+ και Εκπαιδευτικών έργων: Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Εθνικών και ευρωπαϊκών προγράμματων: Εργάζεται σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων τόσο με εθνικούς όσο και με ευρωπαίους εταίρους.
  • Εργαστηρίων και συνεδρίων: Οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια.
  • Εθελοντισμού: Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών.